+45 8637 7133

Man-Tors 8-16 (fre 8-13)

Møllevej 2

8544 Mørke, Denmark

Kontakt os

sales@ex-as.com

Søg
Close this search box.

Cirkulær dansk produktion med giftfrie materialer

Hos Excellent Systems har vi altid stræbt efter at påvirke vores miljø så lidt som muligt gennem cirkulær produktion og anvendelse af ikke-giftige materialer. Vores fokus på at genanvende ressourcer og mindske spild har altid været en af vores kerneværdier.

Cirkulær økonomi er smart forretning

Der er mange fordele ved en cirkulær produktion og både ressourcer og penge at spare. Gennem årene er det lykkedes os at genanvende stort set alt fra vores daglige produktion. Vi plejer at sige, at det eneste spild, vi har, er det, som kommer fra kantinen. 

Allerede tilbage i 1992 startede vi med at benytte kølevandet fra vores produktionsmaskiner til at opvarme vores kontorlokaler. På den måde sparer vi både vand, strøm og varme. Siden 1998 har vi haft en take back-ordning i Danmark som i dag også fungerer på kryds af landegrænser. Vi hjemtager brugte produkter og genanvender disse i fremstilingen af nye produkter. Dette sikrer, at materialerne får nyt liv og hjælper med at reducere behovet for nye råmaterialer.

Den cirkulære økonomi gavner ikke kun vores virksomhed og miljøet. Vores kunder sparer også penge på at sende udtjente produkter til genanvendelse. Vi giver nemlig en kontant rabat på næste ordre baseret på antal kilo af genanvendt plast, vi modtager. Dette program kalder vi Vugge til Vugge. 

FN verdensmål - 4 mål vi beskæftiger os med

FN verdensmål 3 Sundhed og trivsel

Vi har et medansvar for vores medarbejderes sundhed og trivsel, og det tager vi seriøst og har derfor bl.a. sundhedsforsikringer og pensionsordninger. Vi har fokus på at styrke den generelle sundhed og trivsel på arbejdspladsen – bl.a. med daglig morgengymnastik og forskellige sociale arrangementer. Derudover støtter vi økonomisk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og de Danske Hospitalsklovne.

FN verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene

Hos Excellent Systems A/S sikrer vi, at kvinder og mænd har de samme rettigheder og muligheder og har naturligvis nul-tolerance overfor mobning og sexchikane. Vi prioriterer at forebygge enhver form for diskrimination og vold i vores virksomhed, og at der ydes kyndig vejledning, hjælp og støtte, hvis behovet skulle opstå.

FN verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi effektiviserer vores produktion med brug af robotter til de tungeste løft og de mange gentagende bevægelser. Vi aflaster dermed vores medarbejdere og gør arbejdet mere skånsomt. Der arbejdes ligeledes med anvendelse af exo-skeletter til de arbejdsopgaver, som belaster mest. Vi har altid haft stort fokus på at kunne rumme folk i f.eks. Fleksjob, og derfor har vi pt 3 medarbejdere ansat under den ordning til glæde for dem, samfundet og os.

FN verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 er en ufravigelig del af Excellent Systems DNA. Vi har siden 1992 arbejdet med konceptet ”vugge-til-vugge” på vores egne produkter, og vi har opnået at genanvende vores udtjente produkter i en bæredygtig proces i stedet for, at de ville ryge til forbrænding eller på lossepladsen. Det hele med et stort fokus på at bruge så lidt unødvendig CO2 som overhovedet muligt. På fabrikken affaldssorterer vi i så stor en grad, at vi ikke sender mere til deponering end en gennemsnitshusstand i Danmark.

FN verdensmål 3 Sundhed og trivsel
FN verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene
FN verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
FN verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har et medansvar for vores medarbejderes sundhed og trivsel, og det tager vi seriøst og har derfor bl.a. sundhedsforsikringer og pensionsordninger. Vi har fokus på at styrke den generelle sundhed og trivsel på arbejdspladsen – bl.a. med daglig morgengymnastik, massageordning og forskellige sociale arrangementer. Derudover støtter vi økonomisk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og de Danske Hospitalsklovne.

Hos Excellent Systems A/S sikrer vi, at kvinder og mænd har de samme rettigheder og muligheder og har naturligvis nul-tolerance overfor mobning og sexchikane. Vi prioriterer at forebygge enhver form for diskrimination og vold i vores virksomhed, og at der ydes kyndig vejledning, hjælp og støtte, hvis behovet skulle opstå.

Vi effektiviserer vores produktion med brug af robotter til de tungeste løft og de mange gentagende bevægelser, og aflaster dermed medarbejderne og gør arbejdet mere skånsomt. Der arbejdes ligeledes med anvendelse af exo-skeletter til de arbejdsopgaver, som belaster mest. Vi har altid haft stort fokus på at kunne rumme folk i f.eks. Fleksjob, og derfor har vi pt. tre medarbejdere ansat under den ordning til glæde for dem, samfundet og os.

Verdensmål 12 er en ufravigelig del af Excellent Systems DNA. Vi har siden 1992 arbejdet med konceptet ”vugge-til-vugge” på vores egne produkter, Vi har opnået at genanvende vores udtjente produkter i en bæredygtig proces i stedet for, at de ville ryge til forbrænding eller på lossepladsen. Det hele med et stort fokus på at bruge så lidt unødvendig CO2 som overhovedet muligt. På fabrikken affaldssorterer vi i så stor en grad, at vi ikke sender mere til deponering end en gennemsnitshusstand i Danmark.

FN verdensmål 3 Sundhed og trivsel

Vi har et medansvar for vores medarbejderes sundhed og trivsel og det tager vi seriøst og har derfor bl.a. sundhedsforsikringer og pensionsordninger. Vi har fokus på at styrke den generelle sundhed og trivsel på arbejdspladsen – bl.a. med daglig morgengymnastik og forskellige sociale arrangementer. Derudover støtter vi økonomisk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og de Danske Hospitalsklovne.

FN verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene

Hos Excellent Systems A/S sikrer vi, at kvinder og mænd har de samme rettigheder og muligheder og har naturligvis nul-tolerance overfor mobning og sexchikane. Vi prioriterer at forebygge enhver form for diskrimination og vold i vores virksomhed og at der ydes kyndig vejledning, hjælp og støtte, hvis behovet skulle opstå.

FN verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi effektiviserer vores produktion med brug af robotter til de tungeste løft og de mange gentagende bevægelser og aflaster dermed medarbejderne og gør arbejdet mere skånsomt. Der arbejdes ligeledes med anvendelse af exo-skeletter til de arbejdsopgaver, som belaster mest. Vi har altid haft stort fokus på at kunne rumme folk i f.eks. Fleksjob, og derfor har vi pt 3 medarbejdere ansat under den ordning, til glæde for dem, samfundet og os.

FN verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 er en ufravigelig del af Excellent Systems DNA, vi har siden 1992 arbejdet med konceptet ”vugge-til-vugge” på vores egne produkter og vi har opnået at genanvende vores udtjente produkter i en bæredygtig proces i stedet at de ville ryge til forbrænding eller på lossepladsen. Det hele med et stort fokus på at bruge så lidt unødvendig CO2 som overhovedet muligt. På fabrikken affaldssorterer vi i så stor en grad, at vi ikke sender mere til deponering end en gennemsnitshusstand i Danmark.

FN verdensmål - Vi bestræber på at nå i de kommende år

FN verdensmål 10 Mindre ulighed

Vi har fokus på at forbedre adgangsforholdene for borgere, der har nedsat motorik og gangbesvær. Vores rampeløsninger er medvirkende til, at disse kan deltage på lige fod med alle andre både i hjemmet, på arbejdspladsen og i det offentlige rum.

FN verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi arbejder løbende med at gøre vores produkter mindre miljøbelastet og påskønner et tæt samarbejde med landets kommuner om at samle udtjente produkter ind, så disse kan genanvendes i produktionen og derved mindske miljøbelastningerne for private og offentlige institutioner. Samtidig giver brugen af vores rampeløsninger bedre universelle adgangsforhold til grønne og offentlige rum for borgere med nedsættelse af gangfunktionen.

FN verdensmål for bæredygtig udviklingslogo

FN har sat 17 verdensmål, som lande og virksomhederne skal arbejde på for at beskytte og forbedre tilværelsen for mennesker, dyr og klodens ressourcer. Målene er sat til 2030, og de forskellige institutioner arbejder for at opnå målene inden denne deadline.

Vi har valgt at fokusere på 4 af de 17 verdensmål, men arbejder løbende for at indfri de andre verdensmål med både direkte og indirekte tiltag. Vi mener, at vi har et ansvar for at mindske aftrykket på naturens ressourcer samt forbedre forholdene både lokalt og på verdensplan.

Du kan læse mere om de 17 verdensmål hos FN verdensmål.

FN verdensmål 10 Mindre ulighed
FN verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
FN verdensmål for bæredygtig udviklingslogo

Vi har fokus på at forbedre adgangsforholdene for borgere, der har nedsat motorik og gangbesvær. Vores rampeløsninger er medvirkende til, at disse kan deltage på lige fod med alle andre både i hjemmet, på arbejdspladsen og i det offentlige rum.

Vi arbejder løbende med at gøre vores produkter mindre miljøbelastet og påskønner et tæt samarbejde med landets kommuner om at samle vores udtjente produkter ind, så de kan få nyt liv. Vi genanvender plasten og producerer nye produkter heraf. På denne måde mindsker vi miljøbelastningerne for private og offentlige institutioner samtidig med, at vores produkter skaber bedre adgang til grønne og offentlige rum for personer med nedsættelse af motorik.

FN har sat 17 verdensmål, som forpligter FN’s medlemslande lande til at beskytte og forbedre tilværelsen for mennesker og dyr på klodens ressourcer. Målene er sat til 2030, hvor de forskellige institutioner arbejder for at opnå disse.

Vi har valgt at fokusere på 4 af de 17 verdensmål, men arbejder løbende for at indfri de andre verdensmål både direkte og indirekte. Vi mener, at vi har et ansvar for at mindske aftrykket på naturens ressourcer samt forbedre tilværelsen både lokalt og på verdensplan.

Du kan læse mere om de 17 verdensmål hos FN verdensmål: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

FN verdensmål 10 Mindre ulighed

Vi har fokus på at forbedre adgangsforholdene for borgere, der har nedsat motorik og gangbesvær. Vores rampeløsninger er medvirkende til, at disse kan deltage på lige fod med alle andre både i hjemmet, på arbejdspladsen og i det offentlige rum.

FN verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi arbejder løbende med at gøre vores produkter mindre miljøbelastet og påskønner et nærmere samarbejde med landes kommuner, om at samlede udtjente produkter ind, som et led i at kunne genanvende de udtjente produkter i at mindske miljøbelastningerne til private og offentlige institutioner samt bedre universelle adgang til grønne og offentlige rum med nedsættelse af motorik.

FN verdensmål for bæredygtig udviklingslogo

FN har sat 17 verdensmål, som lande og virksomhederne skal arbejde for at beskytte og forbedre tilværelsen for mennesker, dyr og på klodens ressourcer. Målene er sat til 2030 hvor de forskellige institutioner arbejder for at opnå.

Vi har valgt at fokusere på 4 af de 17 verdensmål men arbejder løbende for at indfries de andre verdensmål både direkte og indirekte tiltal. Vi mener at vi har et ansvar om at mindske aftrykket på naturens ressourcer samt forbedre tilværelsen i lokalt og på verden

Du kan læse mere om de 17 verdensmål hos FN verdensmål: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Sådan genanvender vi plast og skaber en bæredygtig produktion

Ikontegn over PE plast piller

Råvarer

Alle vores produkter fremstilles af giftfri Polyethylen (PE), plast granulat. Det er samme miljøvenlige materiale, som findes på indersiden af mælkekartoner og er godkendt til fødevarer.

Ikontegning over støbemaskine

Produktion

Alle vores produkter er designet af Direktør Ole Frederiksen. De produceres på vores fabrik ved Mørke, og sendes til kunder over hele verden. Dansk design, dansk kvalitet, dansk produceret.

Illustrationstegning over rampe og tilbehør

Produkter

Gennem sprøjtestøbning i forme kan vi producere de mange forskellige elementer til vores rampe- og flisesystemer. Ved at producere dem lokalt sikrer vi, at kvalitet og sikkerhed altid er i top.

Illustration over opbygning af rampe

Montage

Vi varetager montagearbejde i hele Danmark, og står altid klar til råd og vejledning. Til internationale kunder har vi udvalgte forhandlere verden over, som vi uddanner i korrekt salg og montering af vores produkter.

Byggerester samles i en bunke

Overskud fra tilpasning

Under montering opstår ofte overskydende materiale efter tilpasning. Materialet tager vi med hjem på vores fabrik, hvor den genanvendes på ny for at mindske spild af gode ressourcer.

Vask af gammel byggerester

Vask

Udtjente emner og overskydende materiale fra montering vaskes i vores CO2 neutrale vaskemaskine for at fjerne evt. skidt og snavs. Maskinen bruger regnvand og grøn strøm.

Vaskede byggerester bliver kværnet

Kværning og regenerering

Den rene plast kværnes derefter til plastgranulat. Det er en enkel process, som gør det nemt at genanvende plasten i vores sprøjtestøbemaskiner. Granuleringen udføres på vores fabrik.

Cyklus af vare der kan genanvendes

De nye produkter er klar!

Den regenererede plastgranulat er nu klar til at blive brugt i vores produktion. Denne genanvendelsesproces har sikret, at plastens kvalitet er så god som ny plast. Intet spild –  kun god plast!

Giftfrie og skånsomme materialer der holder

Ramperne er af PE materiale

Giftfri PE plast 

Alle Excellent Systems produkter er produceret af giftfri Polyethylen – PE. Nogle produkter er af PEHD, hvilket betyder High Density og er hård plast. Andre er af PELD, som er Low Density og en mere blød plast.

Produkterne kan holde til 2 tons pres

Stærke produkter

PE produkter er stærke og kan bære vægt op til 2000 kg. Du kan derfor benytte alle former for kørestole og gangstativer på produkterne og endda køre din bil henover, hvis produktet f.eks. ligger i din indkørsel.

Fliser og ramper er skridhæmmende

Skridhæmmende overflade

Vores rampesystemer har skridhæmmende overflader. Skal produktet benyttes i vådområde eller andre udfordrende miljøer, anbefaler vi et tilkøb af vores SlipStop, som er ekstra skridhæmmende.

Vare er giftfri når der brandes

Giftfri ved Brand

PE plast er miljøvenligt ifølge DTU undersøgelser. Her har de påvist, at plasten ikke udleder farlige og giftige gasser ved brand, som mange andre ramper af f.eks. gummi gør. Læs mere om disse tests her.

PE materiale kan håndter skiftende temperatur

Skiftende temperaturer

Alle vores produkter kan håndtere temperaturer fra  -50C og helt op til +100C. Du kan derfor trygt anvende vores mange løsninger i langt de fleste vejr- og arbejdssituationer uden frygt for, at produktet går itu.

PE materiale er resistens mod syrer

Ætsende midler

PE-produkter er syrebestandige og korrosionsfri og tåler alle former for almindelige rengøringsmidler. Elementerne kan rengøres med f.eks. en højtryksrenser eller, hvis muligt, i en almindelig opvaskemaskine.

CE mærkning med produkt ikoner

CE Mærkede produkter 

Alle Excellent Systems’ egne ramper er CE mærkede. Det sikrer dig som bruger af rampen, og du kan være tryg i kvaliteten af os som producent. Se vores certificeringer her eller kontakt os, hvis du har spørgsmål omkring sikkerhed på ramperne.

Vi støtter:

Media consent agreement

If there are people in the images, they must have given written consent for them to be used in marketing by Excellent Systems A/S and its distributors, and you must send us the consent form to ensure that the available images comply with relevant regulations